Od 1 listopada do 14 czerwca

- tyle trwa coroczne sezonowe zamknięcie szlaków wysokogórskich w Tatrach słowackich. Wszystkie niedostępne trasy są oznaczone w terenie. Szlaki do schronisk wysokogórskich są otwarte. Wyjątek stanowi szlak, który prowadzi do Chaty pod Rysami. Horska Zachranna Służba przypomina, by w okresie zimowym używać odpowiedniego sprzętu oraz przestrzegać zaleceń HZS i TANAP-u.