Ratownicy z większymi uprawnieniami

Ratownicy będą mieli dostęp do danych lokalizacyjnych i operacyjnych z urządzenia GSM osoby zaginionej czy poszkodowanej. Dzięki czemu szybciej namierzą osobę, która potrzebuje pomocy. Wszystko dzięki Radzie Narodowej, która 30 listopada przyjęła projekt ustawy. Zmiany będą obowiązywać od 15 stycznia 2023 roku. Jednocześnie uchwalono redukcję obszarów górskich objętych interwencją HZS. Chodzi dokładnie o Beskid Śląsko-Morawski, Jaworniki i Góry Bukowskie. Redukcja liczby obszarów górskich będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2023 roku.