znawca literatury tatrzańskiej

Jacek Kolbuszewski zmarł w sobotę, 10 września we Wrocławiu w wieku 84 lat. Był historykiem literatury polskiej i literatur zachodniosłowiańskich, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesował się literatura górską (tatrzańską) i żałobną. Czynnie uprawiał taternictwo. Do jego najbardziej znanych dzieł należy: "Góry takie kamienne. Szkice o górach i ludziach", czy "Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku”. Był członkiem honorowym Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauki, Komitetu Słowianoznawstwa PAN. 

Czas i miejsce pogrzebu nie zostały jeszcze podane. Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.