to tylko ćwiczenia ;)

Grupa Beskidzka GOPR wraz z grotołazami przeprowadziła pozorowaną akcję ratowniczą w Jaskini Salmopolskiej. W tej jaskini niezbędne jest użycie technik linowych podczas akcji. Akcja trwała 8 godzin, a samo wyciąganie osoby ratowanej z jaskini niecałe 4 godziny. Jak opisują ratownicy na swojej stronie:

Specyfika budowy jaskini wymagała sprawnego poruszania się w ciasnych korytarzach a także użycia technik linowych podczas transportu - kilka transportów pionowych oraz pokonywanie z noszami bardzo wąskich odcinków jaskini.

Oby nie było potrzebne użycie tych umiejętności w rzeczywistości.