Informujemy, że po ponad siedmiomiesięcznej przerwie COS Betlejemka ponownie otwiera swoje podwoje dla taterników.

W trakcie tych trudnych dla całego środowiska miesięcy w Betlejemce przeprowadzono szereg prac, których głównym celem było dostosowanie obiektu do obowiązujących norm budowlanych i przeciwpożarowych.

W pierwszej kolejności została zmodernizowana wewnętrzna instalacja elektryczna - Betlejemka otrzymała zasilanie w energię elektryczną o mocy zapewniającej zlikwidowanie wszystkich odbiorników i urządzeń zasilanych gazem LPG. Zatem wszystkie kuchenki gazowe zostały zastąpione kuchenkami z płytami grzejnymi i indukcyjnymi. Uruchomiony został również przepływowy ogrzewacz wody. To radykalna zmiana standardów bezpieczeństwa w obiekcie.

W budynku zostały również usunięte nieprawidłowości w działaniu wentylacji w pomieszczeniach kuchni i sanitariatów.

betlejemka S
Betlejemka już dostępna dla taterników (fot. pza.org.pl)

W wyniku przeprowadzonych prac została również dostosowana do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego klasa palności obudowy drogi komunikacji w obiekcie. Także wszystkie drzwi w ciągach ewakuacyjnych w budynku zostały wymienione na szersze, spełniające wymogi przepisów P-Poż. Nowe drzwi mają szerokość 90 cm zatem nawet najbardziej "przypakowani" wspinacze bez problemu zmieszczą się między ościeżami…
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i firmom, które zaangażowały się w realizację prac modernizacyjnych.

Przypominamy zainteresowanym, że COS Betlejemka jest obiektem szkoleniowo noclegowym o ograniczonej pojemności, dedykowanym zwłaszcza dla realizacji kursów taternickich. Betlejemka nie jest natomiast schroniskiem turystycznym. Poza szkoleniami taternickimi z noclegów w Betlejemce korzystać mogą wyłącznie taternicy, zarówno osoby zrzeszone w PZA oraz w federacjach należących do UIAA, jak i wspinacze niezrzeszeni.
Zarząd PZA

żródło: pza.org.pl