Górskie ABC

Po raz pierwszy, w ramach Spotkań z Filmem Górskim, zorganizowana zostanie Akademia Górska. Będzie to wydarzenie cykliczne, organizowane 2 razy w roku – latem i zimą. Podczas pierwszej edycji Akademii będzie można poznać m.in. podstawy asekuracji oraz techniki wspinania na własnej asekuracji, oraz nauczyć się ABC poruszania po via ferratach.

Rocky Mountain Rescue Group jest ochotniczą organizacją ratowniczą, działająca na terytorium stanu Colorado. Została powołana do poszukiwania i ratowania zaginionych lub poszkodowanych w terenie górzystym, w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze.

Dzisiaj w ramach cyklu artykułów o ratownictwie górskim na świecie chcielibyśmy przybliżyć dwie ważne grupy działające w Europie: Bułgarską Wysokogórską Służbę Ratowniczą oraz Wysokogórską Służbę Ratowniczą Królewskich Sił Powietrznych

Tatranska Horska Sluzba (ratownictwo na Słowacji) jest odpowiednikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Słowacji. Jako oficjalna ratownicza organizacja powstała jednak dużo później niż TOPR - bo dopiero w latach pięćdziesiątych.

Himalajska Służba Ratownicza (Himalayan Rescue Association) została powołana w roku 1973 jako niedochodowa organizacja ratownicza działająca na terenach Nepalu. Jej głównym celem jest zapobieganie wypadkom w dzikich, niedostępnych partiach Himalajów, prowadzenie działalności profilaktycznej, lecz przede wszystkim zapobieganie skutkom choroby wysokościowej.